ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาคปฏิบัติและการใช้ชีวิตชาวค่ายลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) สาธารณรัฐโปแลนด์

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาคปฏิบัติและการใช้ชีวิตชาวค่ายลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) สาธารณรัฐโปแลนด์
โดยจัดการสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติและการใช้ชีวิตชาวค่าย ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุยยกานนท์” อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2563

PDF Download

001 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ พ.pdf