ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย 

เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020)

ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ 

ระหว่างวันที่  ๒๕ กรกฎาคม – ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

PDF Download

006 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก.pdf