ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

 

PDF Download

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้างประจำ.pdf