เหรียญลูกเสือ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ

เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่หนึ่ง

ชั้นที่หนึ่ง มีเฟลอร์เดอลีส์ ทำด้วยโลหะเงินประดับที่แพรแถบสองดอกตามแนวนอน

อ่านต่อ...