ผู้ช่วยเลขาธิการ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

 

ลูกเสือสำรองมีคำปฏิญาณและกฎที่กำหนดไว้สำหรับลูกเสือสำรองโดยเฉพาะ เนื่องจากยังอยู่ในวัยเด็ก คำปฏิญาณและกฎต้องง่ายแก่การ

ภารกิจที่ผ่านมา

ผู้ช่วยเลขาธิการ