ผู้บริหาร

เข้าสู่เว็บไซต์

นายวีระ แข็งกสิการ

ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 022802846 ต่อ 1130
E-mail: werakhaeng@gmail.com

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2534-2539 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนทับท่ามะกรูด สพป.นครสวรรค์ เขต 2
พ.ศ. 2539-2543 ผู้ช่วยหัวหน้าการประศึกษาอำเภอ
พ.ศ. 2544-2546 หัวหน้าการประศึกษาอำเภอ
พ.ศ. 2547-2548 ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพท. นครสวรรค์ เขต 2
พ.ศ. 2548-2549 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สพท.นครสวรรค์ เขต 2
พ.ศ. 2547-2548 รองผู้อำนวยการ สพท. นครสวรรค์ เขต 2
พ.ศ. 2553-2556 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
พ.ศ. 2556-2559 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
พ.ศ. 2559-2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
พ.ศ. 2560 ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
พ.ศ. 2560-2562 รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ (ลพบุรี)
พ.ศ. 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ