ผู้บริหาร

เข้าสู่เว็บไซต์

นายธีรพงษ์ สารแสน

เลขาธิการสำนักลูกเสือแห่งชาติ

ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 026285612 ต่อ 1121
E-mail: Sarasaen8437@gmail.com

ประวัติการทำงาน

1 พ.ค. 2524 ครู 2 สปจ.หนองคาย 2529 - 2536 ครูใหญ่ สปจ.หนองคาย
2536 – 2540 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สปจ.เพชรบุรี, สปจ.หนองคาย
2540 – 2542 ผู้อำนวยการโรงเรียน สปจ.อุดรธานี
2542 – 2543 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สปจ.เชียงราย
2543 – 2547 ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด สปจ.แม่ฮ่องสอน, สปจ.นครพนม
2547 – 2552 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพท.หนองคาย เขต 3
2552 – 2553 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพท.หนองคาย เขต 1
2553 – 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2
2558 – 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
2560 - 2560 ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
2560 - 2562 รองศึกษาธิการภาค 10 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10
9 เม.ย. 2562 ศึกษาธิการภาค 10 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10
2563 - ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ / เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ